معنی و ترجمه کلمه فرد به انگلیسی فرد یعنی چه

فرد

azygos
azygous
gazabo
individual
man jack
odd
single
singular
specimen
subject
unique
unit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها