معنی و ترجمه کلمه فرد سازى به انگلیسی فرد سازى یعنی چه

فرد سازى

individualization
individuation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها