معنی و ترجمه کلمه heliometry به فارسی heliometry یعنی چه

heliometry


پيمايش قوس هاى اسمانى يافاصله هاى ستارگان ،قطرپيمايى خورشيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها