معنی و ترجمه کلمه فال بینى به انگلیسی فال بینى یعنی چه

فال بینى

soothsayer
soothsaying

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها