معنی و ترجمه کلمه myth به فارسی myth یعنی چه

myth


افسانه ،اسطوره
روانشناسى : اسطوره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها