معنی و ترجمه کلمه زمین مزروعى به انگلیسی زمین مزروعى یعنی چه

زمین مزروعى

arable
farm
tilth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها