معنی و ترجمه کلمه زیست کننده در آب شیرین به انگلیسی زیست کننده در آب شیرین یعنی چه

زیست کننده در آب شیرین

limnetic
limnic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها