معنی و ترجمه کلمه rationalize به فارسی rationalize یعنی چه

rationalize


عقلا توجيه کردن ،بااستدلال عقلى توجيه يا تفسير کردن ،منطقى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها