معنی و ترجمه کلمه gutter به فارسی gutter یعنی چه

gutter


ناودان ،ابرو شيروانى ،ءبرو شيروانى ،فاضل اب ،جوى ،شيار دارکردن ،اب رودار کردن ،قطره قطره شدن
علوم مهندسى : راه اب
الکترونيک : سيم راهه
عمران : جوى کنار خيابان
معمارى : ناودان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها