معنی و ترجمه کلمه not to mention به فارسی not to mention یعنی چه

not to mention


سواى ،گذشته از قطع نظر از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها