معنی و ترجمه کلمه natural asphalt به فارسی natural asphalt یعنی چه

natural asphalt


علوم مهندسى : اسفالت طبيعى
عمران : اسفالت طبيعى
معمارى : قير طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها