معنی و ترجمه کلمه آدم بانفوذ و پولدار به انگلیسی آدم بانفوذ و پولدار یعنی چه

آدم بانفوذ و پولدار

tycoon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها