معنی و ترجمه کلمه فکر کننده به انگلیسی فکر کننده یعنی چه

فکر کننده

thinker
thinking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها