معنی و ترجمه کلمه فریاد به انگلیسی فریاد یعنی چه

فریاد

call
calling
cry
donnybrook
exclamation
fret
gaff
greet
groan
mewl
outcry
rhodomontade
rodomontade
shout
shriek
squawk
squeal
vociferation
whoop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها