معنی و ترجمه کلمه kinemacolour به فارسی kinemacolour یعنی چه

kinemacolour


سينماتوگرافى که رنگ هاى اصلى رانشان دهد،سينماى رنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها