معنی و ترجمه کلمه فضولى به انگلیسی فضولى یعنی چه

فضولى

gallimaufry
impertinence
impertinency
interference
officiousness
pry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها