معنی و ترجمه کلمه گیاه بى لپه به انگلیسی گیاه بى لپه یعنی چه

گیاه بى لپه

acotyledon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها