معنی و ترجمه کلمه فرونشاتى به انگلیسی فرونشاتى یعنی چه

فرونشاتى

mitigation

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها