معنی و ترجمه کلمه گوشت نمک زده ى پهلو و پشت خوک به انگلیسی گوشت نمک زده ى پهلو و پشت خوک یعنی چه

گوشت نمک زده ى پهلو و پشت خوک

bacon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها