معنی و ترجمه کلمه گزاف گویى به انگلیسی گزاف گویى یعنی چه

گزاف گویى

bounce
extravaganza
grandiloquence
hyperbole
magniloquence
rhodomontade
rodomontade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها