معنی و ترجمه کلمه great به فارسی great یعنی چه

great


بزرگ ،عظيم ،کبير،مهم ،هنگفت ،زياد،تومند،متعدد،ماهر،بصير،ابستن ،طولانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها