معنی و ترجمه کلمه thershold frequency به فارسی thershold frequency یعنی چه

thershold frequency


شيمى : بسامد استانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها