معنی و ترجمه کلمه گوزیدن به انگلیسی گوزیدن یعنی چه

گوزیدن

fart
poop

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها