معنی و ترجمه کلمه گفتنى به انگلیسی گفتنى یعنی چه

گفتنى

effable
sayable
speakable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها