معنی و ترجمه کلمه گشتگر به انگلیسی گشتگر یعنی چه

گشتگر

tourist
visitator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها