معنی و ترجمه کلمه گزینگر به انگلیسی گزینگر یعنی چه

گزینگر

chooser
choosey
choosy
electoral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها