معنی و ترجمه کلمه گروهى متشکل از چهار هاگ به انگلیسی گروهى متشکل از چهار هاگ یعنی چه

گروهى متشکل از چهار هاگ

tetraspore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها