معنی و ترجمه کلمه گیاهان نیل دار به انگلیسی گیاهان نیل دار یعنی چه

گیاهان نیل دار

indigo plant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها