معنی و ترجمه کلمه گرده به انگلیسی گرده یعنی چه

گرده

disc
disk
feuilleton
granule
haunch
hunkers
kidney
loin
pollen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها