معنی و ترجمه کلمه گلدوزى کردن به انگلیسی گلدوزى کردن یعنی چه

گلدوزى کردن

broider
embroider
sprig

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها