معنی و ترجمه کلمه cruiser به فارسی cruiser یعنی چه

cruiser


رزمناو،کشتى يا تاکسى يا کسى که گشت ميزند
علوم نظامى : رزم ناو
علوم دريايى : رزم ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها