معنی و ترجمه کلمه گیرش به انگلیسی گیرش یعنی چه

گیرش

charism
charisma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها