طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آب گرایى یا هیدروتربیسم به انگلیسی آب گرایى یا هیدروتربیسم یعنی چه

آب گرایى یا هیدروتربیسم

hydrotropism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها