طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آمارگیر به انگلیسی آمارگیر یعنی چه

آمارگیر

actuary

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها