معنی و ترجمه کلمه اتاق کوچک نزدیک آشپزخانه براى نگاه داشتن ظروف و کارد و چنگال به انگلیسی اتاق کوچک نزدیک آشپزخانه براى نگاه داشتن ظروف و کارد و چنگال یعنی چه

اتاق کوچک نزدیک آشپزخانه براى نگاه داشتن ظروف و کارد و چنگال

scullery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها