معنی و ترجمه کلمه اختپوس به انگلیسی اختپوس یعنی چه

اختپوس

octopus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها