طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اختپوس به انگلیسی اختپوس یعنی چه

اختپوس

octopus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها