طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ارزش شناسى به انگلیسی ارزش شناسى یعنی چه

ارزش شناسى

axiology

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها