طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اطلاعات کسب کردن به انگلیسی اطلاعات کسب کردن یعنی چه

اطلاعات کسب کردن

debrief

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها