طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اعتبار مخصوص هزینه هاى خصوصى پادشاه به انگلیسی اعتبار مخصوص هزینه هاى خصوصى پادشاه یعنی چه

اعتبار مخصوص هزینه هاى خصوصى پادشاه

privy purse

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها