طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اعتراض کردن به انگلیسی اعتراض کردن یعنی چه

اعتراض کردن

animadvert
appose
except
fulminate
fuss
impugn
object
obtest
protest
squawk

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها