معنی و ترجمه کلمه با این وصف به انگلیسی با این وصف یعنی چه

با این وصف

nevertheless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها