طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با این که به انگلیسی با این که یعنی چه

با این که

although
despite
howbeit
much as

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها