معنی و ترجمه کلمه با تجزیه آزمایش کردن به انگلیسی با تجزیه آزمایش کردن یعنی چه

با تجزیه آزمایش کردن

analyse
analyze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها