طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با حکم قضایى فیصل دادن به انگلیسی با حکم قضایى فیصل دادن یعنی چه

با حکم قضایى فیصل دادن

adjudge

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها