طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خرابى امن به انگلیسی با خرابى امن یعنی چه

با خرابى امن

fail safe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها