طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خشونت و شدت عمل بسیار به انگلیسی با خشونت و شدت عمل بسیار یعنی چه

با خشونت و شدت عمل بسیار

hammer and tongs

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها