طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خود گفتن به انگلیسی با خود گفتن یعنی چه

با خود گفتن

soliloquize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها