طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با دست یابى تصادفى به انگلیسی با دست یابى تصادفى یعنی چه

با دست یابى تصادفى

random processing

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها