طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با صداى فش فش زدن به انگلیسی با صداى فش فش زدن یعنی چه

با صداى فش فش زدن

swish

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها