طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با ضربات متوالى از میدان به در کردن به انگلیسی با ضربات متوالى از میدان به در کردن یعنی چه

با ضربات متوالى از میدان به در کردن

ko

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها